Gudstjänst med nattvard den 7 augusti 10:30

Jonathan Skarp predikar, Mikael Tilly är mötesledare och Ander Skarp leder sången. Efteråt kyrkkaffe.