Tillsammansgudstjänst på Tredje Advent

Söndagsskolan och XL, Församlingsledare, Bibelutdelning, Kyrkkaffe.