“Ett nytt Hjärta. En ny Ande.” med Mikael Tilly

Mikael Tilly predikar, mötesledare Ros-Britt Wiktorsson, sång Maria Bergsten med team.

Predikan med Mikael Tilly utifrån Hesekiel 11:19-20

Hes 11:19-20 ”Jag ska ge dem ett nytt hjärta, och jag ska ge dem en ny ande. Jag ska ta bort deras stenhjärtan och ge dem ett hjärta av kött, så att de håller mina bud och följer mina lagar. De ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud.”

Hes 36:24-27 ”Jag ska hämta er från folken, samla er från olika länder och leda er tillbaka hem till ert eget land. Jag ska bestänka er med rent vatten, så att ni blir rena. Jag ska rena er från allt orent och från era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta er få en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min Ande komma in i er, så att ni lyder mina bud, håller mina stadgar och lever efter dem.”

Jer 31:33 ”Detta är det förbund jag ska ingå med Israels folk efter de där dagarna, säger Herren: Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.”

Joh 14:15-18 ”Om ni älskar mig, så håller ni mina bud. Jag ska be Fadern att han sänder er en annan Hjälpare som för evigt ska vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot, för världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom, eftersom han är hos er nu och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er föräldralösa utan jag ska komma till er.”

Apg 2:44-47 ”Alla de troende var ständigt tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och delade med sig till varandra, allt efter vars och ens behov. Varje dag möttes de i templet, och i hemmen samlades de för att bryta bröd och äta tillsammans i glädje och uppriktig hjärtlighet, de prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Varje dag lät Herren deras grupp växa, genom att fler och fler blev räddade.”