Senast föregående Evenemang

Missionskväll

Kyrksalen i Korskyrkan

Benjamin Nyman, Roger Hellmark, sång Anders Milton, servering.