Samtal och själavård

Korskyrkans själavårdsteam
Korskyrkans själavårdsteam

Behov att få prata med någon? Ibland kan livet vara tufft och man kan behöva få prata med någon i förtroende om hur det känns.

Mitt förflutna kan ha kommit ikapp mig och då kan det vara skönt att få bolla det med någon. Ibland behöver man få hjälp att hitta vägar framåt i livet. Eftersom vi är en kyrka, finns alltid en tredje part med i samtalet – Gud själv.

Vi är ett team i Korskyrkan Götene som är utbildade i samtal/själavård. Vi möter dig gärna när du har behov för samtal. Allt utan kostnad för dig.

Vill du ha kontakt med oss, kan du nå oss via:
Telefon: 073-805 14 95 eller: 0511-799 815
E-post: samtal@korskyrkangotene.se