Påskkören – stämmor

Sång för alla med övergång i jubel
Tenor: Han är uppstånden
Altar: Han är uppstånden
Sopran och gubbar som tycker tenoren är hög