Hopp & Hem

Hopp & Hem

‭‭1 Petrusbrevet‬ ‭1:3-12‬ ‭

”Välsignad är Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader. I sin stora barmhärtighet lät han oss födas på nytt till ett levande hopp genom att Jesus Kristus uppstod från de döda, hoppet att en dag få ärva det som aldrig kan förstöras eller fläckas eller tyna bort och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds kraft bevaras ni genom tron till den räddning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada och jubla, även om ni nu för en kort tid måste gå igenom olika slags prövningar. Genom dessa förädlas er tro, så att bara det som är äkta blir kvar, det som är långt mer värt än guld som förädlas i eld men ändå förgås, det som blir till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Ni älskar honom trots att ni inte har sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar och fylls av en obeskrivlig, härlig glädje, eftersom ni snart ska nå målet för er tro, räddningen för era liv. Det var denna räddning som profeterna så ivrigt utforskade och försökte förstå, när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De utforskade vad och vilken tid som Kristus Ande inom dem syftade på när han förutsade Kristus lidanden och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att de inte tjänade sig själva utan er med sitt budskap. Det har nu kungjorts för er av dem som, genom den heliga Anden som var utsänd från himlen, har förkunnat evangeliet för er – något som till och med änglarna önskar få en inblick i.”

Jag vill idag förkunna det konkreta hoppet som vi har genom Jesus!

Hoppet grundar sig i vad Jesus har gjort en gång i historien. Att när allt var som mörkast, så tände Gud ett ljus. 

Hoppet är att det inte hänger på oss – utan att universums skapare såg till dig och mig i vår svaghet och hopplöshet – och besegrade våra fiender, och triumferande på korset. 

Och gav oss ett hopp som är starkare än allt, ett levande hopp. För han har uppstod. Han rev ner muren som stod mellan oss och Gud. Han öppnade en väg – där det inte fanns någon väg. Han är the Waymaker. Vägbyggare. Vägröjaren. Han är Vägen. 

Vägen sanningen och livet

Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min Fader. Och ni känner honom redan och har sett honom.”

‭‭Johannes‬ ‭14:6-7‬ ‭

Prövningar för oss närmare Jesus

”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så får ni allt det övriga också. Oroa er alltså inte för morgondagen, utan lös problemen den dag de dyker upp. En dags bekymmer räcker mer än väl.”

‭‭Matteus‬ ‭6:33-34‬ ‭

Människor skall gripas av fruktan

”på jorden ska folken gripas av ångest och förvirring inför havets och vågornas dån.” Lukas‬ ‭21:25‬ 

Kallade att förkunna hoppet

Vi är alla kallade att förmedla det levande hoppet som finns hos Jesus.

”Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Och om någon frågar om ert hopp, ska ni alltid vara beredda att redogöra för det, men gör det ödmjukt och med respekt och rent samvete. Då får de som talar illa om ert goda levnadssätt skämmas för sitt förtal.”

‭‭1 Petrusbrevet‬ ‭3:15-16‬ ‭

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.