Nattvardsgudstjänst den 6 februari 10:30

Mikael Tilly predikar, sång med Birgitta Matteusson Yvonne Brohede och Anders Milton, mötesledare Jonathan Skarp. Max 50 deltagare förutom medverkande. Sällskap sitter med avstånd. Delta via sändningarna vid förkylningssymptom. Förbered hemma med enkelt bröd och dryck.