söndag, oktober 24, 2021
Hem Gudstjänst
00:00:00

Gudstjänst den 24 oktober 10:30

Sjukhuspastor Mikael Mattisson predikar, Birgitta Söderberg är mötesledare och Maria och Mattias Johansson sjunger. Församlingsinfo i anslutning till gudstjänsten. Kyrkkaffe efteråt med information om...

Dopgudstjänst den 17 oktober

0
Jonathan Skarp predikar, Ros-Britt Wiktorsson är mötesledare och Ida Johansson med team leder lovsång.

Tillsammansgudstjänst den 10 oktober 10:30

0
Välkommen på Tillsammansgudstjänst för alla åldrar i Korskyrkan. Birgitta Matteusson, Edith Lindblad, Elisabet Tilly och Jasmine med team. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Gudstjänst med nattvard den 3 oktober 10:30

0
Mikael Tilly predikar, Philip Vinensjö är mötesledare, lovsång med Anna Johansson och Ida Johansson. Söndagsskola för alla barn och premiär för kyrkkaffet.