Etikett vård

Fruktkorgar till vård- och omsorgspersonal

Kyrkorna i Götene tätort, Equmeniakyrkan, Korskyrkan, Kristet Center och Svenska kyrkan, har under torsdagen åkt ut med en uppmuntran till vård- och omsorgspersonal. Det är arbetsgrupperna på Götene Äldrecentrum, Närhälsan, hemtjänsten och nattpatrullen som fått en fruktkorg var, totalt 23…