torsdag, mars 30, 2023
HemPredikan
00:15:15

Gudstjänst den 19 mars 10:30

Mikael Tilly, Kjell Brohede, sång och musik Lisa, Tobias och Peo. Besök av Goda Nyheter. Söndagsskolan & XL. Kyrkkaffe.

Gudstjänst med nattvard den 12 mars 10:30

0
Mikael Tilly predikar, Leyah Olsmark är mötesledare, lovsång med Anna Johansson med team. Söndagsskola och kyrkkaffe.

Missionsgudstjänst söndag 5 mars 10:30

0
Benjamin Nyman predikar, mötesledare är Mikael Tilly, sång Maria Bergsten med team. Söndagsskola och XL.

Gudstjänst den 12 februari 10:30

0
Roger Hellmark predikar, mötesledare Isabella Carlén, sång Mikael Widlund. Söndagsskolan. Kyrkkaffe.