Breaktrough fredag 19:00

Lukas Olsson från Karlstad Pingst predikar, Jasmine & Jerker med team leder lovsång och Jacob Färdig är mötesledare. Mingel från 19:00, sändningen startat ca 19:15.