Påsken – Intåget

Jesus red in i Jerusalem på ett åsneföl. Människor lade ut sina mantlar och palmblad så att Herren skulle kunna gå på dem.

Jesus red in i Jerusalem och hyllades som en kung av folket. Han red inte in på en häst i rustning, rustad för krig för att befria landet från Romarrikets ockupation. Nej, han red in på en åsna, för att visa att han är kung som kommer med fred.

Flera hundra år tidigare hade profeten Sakarja skrivit om detta: ”Ropa ut din glädje, dotter Sion! Jubla högt, dotter Jerusalem! Se, din kung kommer till dig. Han är rättfärdig och segerrik. Han kommer i ödmjukhet, ridande på en åsna, ja, ett åsneföl.” ur Bibeln, Sakarja 9:9

Musik

Mer om påsken