Påsken – Måltiden

Det var den judiska högtiden pesach som firas till minne av Israels folks befrielse från slaveri i Egypten. Jesus och hans närmaste, lärjungarna, hade samlats för att fira. Där uppmanar Jesus lärjungarna att från den stunden fira denna måltid för att minnas honom istället till dess Han kommer tillbaka. Detta blev till nattvarden som firas än idag bland alla kristna.

”Efter det tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav det till dem och sa: ”Detta är min kropp som ska offras för er. Gör detta till minne av mig!” Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som utgjuts för er.” ur Bibeln, Lukasevangeliet 22:19-20

Musik

Mer om påsken