Tommy Andersson

Tommy Andersson

Jesus är på din sida

Predikan med Tommy Andersson, mötesledare Jonathan Skarp, sång med Rebecka Ros med team och Vivianne Landh & Jesper Lundqvist, från gudstjänsten den 19 juli. Psaltaren 139:1-12 “Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du…