Av kärlek till dig och mig

Tommy Andersson predikade vid långfredagens gudstjänst på temat “av kärlek till dig och mig” om Jesu offer och seger på Golgata kors.