torsdag, november 30, 2023
00:25:09

Vår Tro om Herrens Måltid

Mikael Tilly predikande om nattvarden i predikoserien om Vår Tro utifrån Korskyrkan i Götenes församlingsordning.

Vår Tro om Hoppet

0
Roger Hellmark predikade om "Hoppet" utifrån Korskyrkan i Götenes församlingsordning vid gudstjänsten den 1 november.

Frälsning, omvändelse och dop

0
Från predikoserien om Vår Tro i Korskyrkan Götene vid gudstjänsten den 18 november med Mikael Tilly. "Vi tror att alla människor är i behov av...
"Vår Tro om Människan" med Jonathan Skarp

Vår Tro om Människan

0
Ungdomspastor Jonathan Skarp predikar om Vår Tro om Människan i predikoseringen utifrån församlingsordningen. "Vi tror att människan är skapad till Guds avbild och ämnad...

Vår tro om Bibeln

"Vår tro om Gud" med Mikael Tilly

Vår tro på Gud

Vår identitet