Etikett Människan

Vår Tro om Människan

"Vår Tro om Människan" med Jonathan Skarp

Ungdomspastor Jonathan Skarp predikar om Vår Tro om Människan i predikoseringen utifrån församlingsordningen. “Vi tror att människan är skapad till Guds avbild och ämnad för gemenskap med Gud. Människan är satt att förvalta den skapelse hon är en del av.…