“Att ta emot som ett barn”

Predikan med Elisabet Tilly vid Tillsammansgudstjänsten den 26 november 2023. https://www.youtube.com/watch?v=Gz7swZKEhI4

Predikan med Elisabet Tilly vid Tillsammansgudstjänsten den 26 november 2023. https://www.youtube.com/watch?v=Gz7swZKEhI4

Bibelstund vecka 16

Elisabet Tilly, barn och familjepedagog i Korskyrkan, tar med oss till Johannesevangeliet 21, när Jesus möter lärjungarna vid Tiberiassjön.