Kategori Bön

21-dagars bön och fasta

Bön och fasta januari 2024

Den 14 januari till den 4 februari så pågår vår böneperiod i Korskyrkan, vi ansluter till det initiativ som nätverket Pingst Bön tagit och ber för vår församling, vår ort, vår region och vårt land samt, världen och missionen, dessa…

Fredag i böneveckan

Ungdomspastor Jonathan Skarp delar från Markusevangeliet och leder i bön för fredagens böneämnen för ungdomar, Prisma, Liljestensskolan och gymnasier och stopp för droger.

Onsdag i böneveckan

Andakt med Elisabet Tilly som är barn och familjepedagog i Korskyrkan. Idag läser vi Markusevangeliet kapitel 7-8 och vi ber för Barn och Familjer, Söndagsskolan & XL, Café Fredag och våra F-9 skolor i kommunen.

Nationaldagsbön med kyrkorna i Götene

Nationaldagsbön vid tusenårsaltaret, Husaby kyrka

Kyrkorna i Götene bjuder tillsammans in till Nationaldagsbön vid Husaby kyrka söndag 6 juni 15:00. Vi samlas ute vid tusenårsaltaret, vid regn inne i kyrkan. Kom på en enkel samling där vi ber tillsammans för vår land. Vi följer rekommendationerna…